Month: October 2014

 • DASCAL INSOLVENCY SPRL aduce la cunostinta persoanelor interesate faptul ca debitoarea SC DINAMO 1948 SA a depus si inregistrat la grefa Tribunalului Bucuresti, precum si la sediul de corespondenta al administratorului judiciar Planul de reorganizare al societatii, insotit de Programul de plata a creantelor catre creditorii inscrisi la masa credala in cadrul Dosarului 16020/3/2014. Planul de reorganizare poate fi consultat la arhiva Tribunalului Bucuresti, Sectia …

  afla mai mult
 • DASCAL INSOLVENCY SPRL, succesoare a Cabinet Individual de Insolventa “ DASCAL CATALIN ANDREI” , desemnata lichidator judiciar pentru S.C. BUCURESTI SUD BETON S.R.L. in faliment, „ in bankruptcy”, „ in faillite” conform sentintei civile nr. 204 din data de 03.06.2014 anunta vanzarea prin licitatie publica cu strigare si/sau negociere directa a activelor apartinand societatii debitoare. Licitatiile si/sau negocierea directa vor avea loc saptamanal, in aceeasi …

  afla mai mult
 • Cabinet Individual de Insolventa Dascăl Cătălin Andrei desemnat lichidator judiciar pentru S.C. BYBLOS CONSTRUCT SRL., in faliment, “in bankruptcy”, “in faillite” anunta vanzarea prin negociere directa a imobilelor aflate in proprietatea societatii debitoare compuse din: teren in suprafata de 2.179,30 mp situat in orasul Voluntari, str. Drumul Bisericii nr. 83, jud. Ilfov, pretul de pornire la negociere fiind de 241.902 euro exclusiv TVA, teren in …

  afla mai mult
 • Cabinet Individual de Insolventa ’’Dascal Catalin Andrei’’, desemnat lichidator judiciar pentru debitoarea SC A.B.B. PROSHOES SRL, avand sediul social in Sos. Pantelimon nr. 311B, bl. 7B, sc. A, et. 8, ap. 46, sector 2, Bucuresti, CUI 13413203, J40/8977/2000, prin Incheierea de sedinta din data de 22.12.2011 pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII-a Civila, în dosarul nr. 76972/3/2011, anunta vanzarea prin licitatie publica cu strigare …

  afla mai mult
 • Asa cum infiintarea unei societati este o chestiune de optiune/oportunitate si lichidarea voluntara este o decizie strans legata de ratiunea de a exista a unei societati comerciale. Din calitatea de practician in insolventa, ca urmare a hotararii asociatilor/actionarilor putem prelua functia de lichidator in vederea efectuarii demersurilor de dizolvare, lichidare si ulterior radiere a societatii comerciale. <<Inapoi …

  afla mai mult
 • Administratorul Special este un participant la procedura insolventei cu atributii de conducere si administrare a societatii pe perioada de observatie si de reorganizare judiciara, atata timp cat dreptul de administrare al debitorului in insolventa nu a fost ridicat, precum si de reprezentare a intereselor actionarilor/asociatilor debitoarei persoana juridica. In foarte multe situatii, experienta de management de criza si restructurare a practicianului in insolventa il recomanda …

  afla mai mult
 • In cadrul procedurii de faliment, o procedura concursuala, colectiva si egalitara, ce se aplica debitorului in vederea lichidarii intregului patrimoniu cu scopul acoperirii pasivului, pentru maximizarea recuperarii creantelor de catre creditorii inscrisi la masa credala, practicianul in insolventa/lichidatorul judiciar,  trebuie sa urmareasca prioritar trei indicatori, care desi ar putea parea utopici sau contradictorii sunt realizabili: timp scurt de valorificare, diminuarea costurilor cu conservarea activelor, valorificarea …

  afla mai mult
 • Reorganizarea judiciara, ca parte componenta a intregului complex ce constituie procedura insolventei este acea procedura aplicabila unui debitor in insolventa in scopul achitarii datoriilor acestuia pe baza unui program de plati si care presupune elaborarea, aprobarea, confirmarea si implementarea unui plan de reorganizare. Succesul unei proceduri de reorganizare judiciara depinde de o evaluare corespunzatoare a riscurilor afacerii, viabilitatea Planului de Reoganizare si de punere in …

  afla mai mult
 • Mandatul ad-hoc este generat de practica instantelor comerciale, care, dupa ani de zile de aplicare a normelor existente in materie de insolventa, dovedeste ca falimentul prematur al debitorului nu este solutia optima nici pentru salariati si nici pentru creditorii sai. In cazul unei societati care se confrunta cu probleme de flux de numerar majore, dar nu iremediabile, negocierea cu creditorii sai prin intermediul unui mandatar …

  afla mai mult
 • In cadrul serviciilor in materia concordatului preventiv acestea sunt concretizate de indeplinirea atributiilor administratorului concordatar, atributii care tind la incheierea si omologarea de catre Judecatorul Sindic a contractului de concordat incheiat de catre debitorul in dificultate cu creditorii care detin cel putin 75% din creantele acceptate si necontestate, contract ce cuprinde planul de redresare si de realizare a creantelor acelor creditori. <<Inapoi …

  afla mai mult