Publicație de vânzare ROMEDIL 95 CONSTRUCT S.A.

News, Vanzari active by

DASCAL INSOLVENCY SPRL, desemnata lichidator judiciar pentru S.C. ROMEDIL 95 CONSTRUCT S.A.. in faliment, „ in bankruptcy”, „ en faillite” conform Hotarari intermediare nr.13094 din data de 17.12.2012 anunta vanzarea prin licitatie publica a urmatoarelor imobilului proprietatea debitoarei constand in:
teren extravilan, arabil, in suprafata masurata de 9.841 mp ( in acte 10.000 mp) situat in comuna Joita, sat Sabareni, tarla 100, parcela 674/1 judet Giurgiu, cu numar cadastral 268, avand nr. CF 34148 Joita – pretul de pornire a licitatiei fiind de 28.000 euro.

Sedintele de licitatie publica cu strigare vor avea loc saptamanal, in aceeasi zi a saptamanii. Prima sedinta de licitatie publica cu strigare va avea loc in data de 12.02.2024 ora 1200 iar in caz ca de nevalorificare, celelalte sedinte de licitatie publica cu strigare vor avea loc in data de 19.02.2024, 26.02.2024, 04.03.2024, respectiv la data de 11.04.2024 ora 1200 la sediul de corespondenta al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Unirii nr. 33, bloc A2, scara 2, Et.5, ap. 39, Sector 3 .
Garantia de participare la licitatie publica este de 10% din pretul de pornire al activelor pentru care se liciteaza si se achita in contul de lichidare nr RO91PIRB4214728023001000 deschis la FirstBank, pe seama debitoarei.
Regulamentul de valorificare se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar. Pretul Regulamentului de valorificare este in valoare de 1.000 lei exclusiv TVA si se achita in numerar, pe seama lichidatoului judiciar DASCAL INSOLVENCY SPRL.
Participarea la licitatie va fi permisa numai dupa ce cumparatorii vor face dovada depunerii actelor prevazute la punctul 4 D din Regulament si a achitarii garantiei de participare la licitatie.Documentatia de participare la licitatie se va depune in original la sediul de corespondenta al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Unirii nr. 33, bloc A2, scara 2, Et.5, ap. 39, Sector 3, cu 24 ore inainte de data si ora stabilita pentru licitatie.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefonul 0758.110.233.
Publicatia de vanzare se poate vizualiza si pe site-ul acdascal.ro, licitatii-insolventa.ro