Publicatie de vanzare Byblos

Vanzari active by

Cabinet Individual de Insolventa Dascăl Cătălin Andrei desemnat lichidator judiciar pentru S.C. BYBLOS CONSTRUCT SRL., in faliment, “in bankruptcy”, “in faillite” anunta vanzarea prin negociere directa a imobilelor aflate in proprietatea societatii debitoare compuse din: teren in suprafata de 2.179,30 mp situat in orasul Voluntari, str. Drumul Bisericii nr. 83, jud. Ilfov, pretul de pornire la negociere fiind de 241.902 euro exclusiv TVA, teren in suprafata de 320,72 mp situat in orasul Voluntari, str. Drumul Bisericii nr. 85, jud. Ilfov , pretul de pornire la negocierea directa fiind de 35.600 euro exclusiv TVA si imobil situat in Bucuresti, str. Intrarea Taciunelui nr. 11, sector 2, pretul de pornire la negocierea directa fiind de 54.150 euro exclusiv TVA. Pentru participarea la negocierea directa potentialii ofertanti vor depune cu 24 de ore inainte de data si ora stabilite pentru negocierea directa ofertele lor la sediul lichidatorului judiciar din str. Lucian Blaga nr. 4, et. 8, sector 3. Negocierea se va desfasura la sediul lichidatorului judiciar in data de 15.01.2014 ora 12.00. In cazul in care imobilele nu sunt valorificate la aceasta data, urmatoarele negocieri vor avea loc saptamanal, in fiecare zi de miercuri ora 12.00 pana la valorificarea integrala a imobilelor.
Garantia de participare este de 10% din pretul de pornire la negociere a imobilului ofertat si se achita in contul de lichidare nr. RO08 PIRB 4218 7370 5600 1000 deschis la Piraeus Bank Romania.
Caietul de sarcini se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar dupa achitarea contravalorii acestuia care este in suma de 1.500 lei exclusiv TVA.
Cei interesati vor depune la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Lucian Blaga nr. 4, et. 8, sector 3, oferta de cumparare, dovada achitarii Caietului de sarcini, dovada achitarii garantiei de participare la negociere precum si dovada indeplinirii conditiilor cerute prin Caietul de sarcini, pana cel tarziu cu 24 de ore anterior zilei si orei stabilite pentru deschiderea plicurilor si negocierea directa. Informatii suplimentare se pot obtine la telefonul 031.405.64.93 sau 0728.903.583.

LICHIDATOR JUDICIAR
Av. Cătălin Andrei DASCĂL

Descarca PDF

<<Inapoi