Publicatie de vanzare BSB

Vanzari active by

DASCAL INSOLVENCY SPRL, succesoare a Cabinet Individual de Insolventa “ DASCAL CATALIN ANDREI” , desemnata lichidator judiciar pentru S.C. BUCURESTI SUD BETON S.R.L. in faliment, „ in bankruptcy”, „ in faillite” conform sentintei civile nr. 204 din data de 03.06.2014 anunta vanzarea prin licitatie publica cu strigare si/sau negociere directa a activelor apartinand societatii debitoare.
Licitatiile si/sau negocierea directa vor avea loc saptamanal, in aceeasi zi a saptamanii, cu repetarea lunara a anuntului de valorificare. Prima sedinta de licitatie va avea loc in data de 14.10.2014 ora 14:00 la sediul de corespondenta al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Lucian Blaga nr. 4, Et.8, Sector 3.
Garantia de participare la licitatie si/sau negociere directa este de 10% din pretul de pornire al bunurilor pentru care se liciteaza si se achita in contul de lichidare nr. RO76BRDE441SV92042394410 deschis la BRD.
Regulamentul de valorificare se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar. Pretul Regulamentului de valorificare este in valoare de 0,3% din valoarea bunurilor asa cum reiese din Raportul de Evaluare al acestora, acest pret neputand fi insa mai mic de 200 lei si mai mare de 2.000 lei exclusiv TVA, acesta putand fi achitat in numerar la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Lucian Blaga nr.4, Et.8, Sector 3 sau pe seama DASCAL INSOLVENCY SPRL in contul nr. RO98BACX0000001022086001 deschis la Unicredit Tiriac Bank-Sucursala Decebal.
Pentru participarea la licitatia publica cu strigare cei interesati vor depune pana cel tarziu cu 24 de ore inainte de data si ora stabilite pentru licitatie la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Lucian Blaga nr.4, Et.8, Sector 3, oferta de cumparare, dovada achitarii Regulamentului de valorificare, dovada achitarii in numerar a garantiei de participare in cuantum de 10% din pretul de pornire al licitatiei, precum si dovada indeplinirii conditiilor cerute prin Regulamentul de valorificare.
Pentru participarea la negocierea directa, cei interesati vor depune pana cel tarziu cu 24 de ore inainte de data si ora stabilite pentru negocierea directa la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Lucian Blaga nr.4, Et.8, Sector 3, oferta de cumparare precum si dovada achitarii Caietului de sarcini, dovada
achitarii in numerar a garantiei de participare in cuantum de 10% din pretul de pornire al negocierii directe, precum si dovada indeplinirii conditiilor cerute prin Regulamentul de valorificare in plic sigilat si semnat pe care se inscriptioneaza: numele sau denumirea ofertantului, domiciliul respectiv sediul acestuia, numerele de telefon, fax, denumirea bunului solicitat spre cumparare si organizatorul vanzarii.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefonul 031.405.64.93, 0728.903.583.

Descarca PDF

<<Inapoi