Publicație de vânzare FENGSHUI O2O E-COMMERCE SRL

News, Vanzari active by

DASCAL INSOLVENCY SPRL, desemnat lichidator judiciar pentru FENGSHUI O2O E-COMMERCE in faliment, „in bankruptcy”, „ en faillite” prin Sentinta civila nr. 2466/30.09.2022 pronunţată de Tribunalul Ilfov Sectia Civila în dosarul nr. 2690/93/2021, anunta vanzarea prin licitatie publica cu strigare a urmatoarelor bunuri imobile:
DENUMIRE CF NR. CAD. Sut. Val piata lei
Unitate individuala 51556 51556-C1-U203 15,47 20.181,10
Unitate individuala 51556 51556-C1-U204 15,47 20.181,10
Unitate individuala 51556 51556-C1-U409 15,51 20.233,29
Unitate individuala 51556 51556-C1-U232 15,53 20.259,38
Unitate individuala 51556 51556-C1-U88 15,39 20.076,74
Unitate individuala 51556 51556-C1-U93 15,47 20.181,10
Unitate individuala 51556 51556-C1-U382 15,43 20.128,92
Unitate individuala 51556 51556-C1-U347 15,43 20.128,92
Unitate individuala 51556 51556-C1-U346 15,67 20.442,01
Unitate individuala 51557 51557-C2-U187 15,42 20.115,88
Unitate individuala 51557 51557-C2-U81 15,41 20.102,83
Unitate individuala 51558 51558-C3-U129 15,49 20.207,19
Unitate individuala 51558 51558-C3-U184 15,81 20.624,64
Unitate individuala 51558 51558-C3-U185 15,49 20.207,19
Sedintele de licitatie publica cu strigare vor avea loc in datele de 25.08.2023, 31.08.2023, 07.09.2023 respectiv 14.09.2023 ora 1200 la sediul de corespondenta al lichidatorului judiciar.
Garantia de participare la licitatie publica cu strigare este de 10% din pretul de pornire al licitatiei pentru proprietatea imobiliara teren arabil si se achita in contul de lichidare nr. IBAN RO04 PIRB 4202 7537 2200 1000 deschis la FIRST BANK pe seama debitoarei.
Regulamentul de valorificare se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar.
Cei interesati vor depune la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Unirii nr.33, bl.A2, sc.2, et.5, ap.39, sector 3, cererea de cumparare, dovada achitarii Regulamentului de valorificare, dovada achitarii garantiei de participare la licitatie in cuantum de 10% din pretul de pornire al licitatiei, precum si dovada indeplinirii conditiilor cerute prin Regulamentul de valorificare, cel tarziu cu 24 de ore inainte de data si ora sedintei de licitatie publica cu strigare.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefonul 0728.903.583.
Publicatia de vanzare se poate vizualiza si pe site-ul acdascal.ro, licitatii-insolventa.ro.