Publicație de vânzare TADA RETAIL SRL

News, Vanzari active by

DASCAL INSOLVENCY SPRL, desemnata lichidator judiciar pentru TADA RETAIL SRL in faliment, „ in bankruptcy”, „ en faillite” in temeiul incheierii civile din data de 28.09.2021 pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a VII – Civila în dosarul nr. 26747/3/2021, anunta vanzarea in bloc prin licitatie publica a stocului de marfa compus din: produse de uz casnic, pentru curatenie, tacamuri si articole pentru bucatarie la pretul de 1.600 lei + TVA.
Sedintele de licitatie publica vor avea loc saptamanal. Prima sedinta de licitatie publica va avea loc in data de 16.08.2023 ora 11:00 iar in cazul in care bunul nu va fi valorificat, urmatoarele sedinte de licitatie publica vor avea loc in data de 23.08.2023, 30.08.2023, 06.09.2023 respectiv 13.09.2023 la ora 11:00 la sediul de corespondenta al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Unirii nr. 33, bloc A2, scara 2, et. 5, ap. 39, Sector 3.
Garantia de participare la licitatie publica este de 10% din pretul de pornire al bunului pentru care se liciteaza se achita in contul de lichidare nr. IBAN RO19 PIRB 4202 7517 7200 1000 deschis la First Bank pe seama debitoarei.
Regulamentul de valorificare se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar. Pretul Regulamentului de valorificare este in valoare de 150 lei exclusiv TVA si se achita prin virament bancar pe seama lichidatorului judiciar in contul nr. RO50BREL0002001603730100 deschis la Libra Bank.
Pentru participarea la licitatie publica cei interesati vor depune pana cel tarziu cu 24 de ore anterior zilei si orei stabilite pentru licitatie la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.ul Unirii nr. 33, bloc A2, scara 2, et. 5, ap. 39, Sector 3, cererea de cumparare precum si dovada achitarii Caietului de sarcini, dovada achitarii garantiei de participare in cuantum de 10% din pretul de pornire al licitatiei publice precum si dovada indeplinirii conditiilor cerute prin Regulamentul de valorificare.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefonul 0758.110.233 sau insolventa@acdascal.ro