Publicație de vânzare MUSTURI ALESE SRL

News, Vanzari active by

DASCAL INSOLVENCY SPRL, desemnata lichidator judiciar pentru MUSTURI ALESE SRL in faliment, „ in bankruptcy”, „ en faillite” in temeiul incheierii civile din data de 15.02.2022 pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a VII – Civila în dosarul nr. 24113/3/2020, anunta vanzarea in bloc prin licitatie publica a bunurilor constand in active specifice service auto: la pretul de 9.761,71 lei +TVA.
Nr. crt. Denumire Specificatii Unitate masura Cantitate
1. Compresor 100l Clake 100 l, 1.85 kw Buc 1
2. Macara 300g – Buc 1
3. Aparat echilibrat roti S3 MV750 Buc 1
4. Masina dejantat roti K-MAK Buc 1
5. Masina montat demontat anvelope Teco28 ti Buc 1
6. Aparat geometrie roti CEMB 400 Buc 1
7. Elevator 2500kg x 2 Buc 1
8. Elevator – Buc 1
9. Aparat diagnoza Protech Opax 2000 II Buc 1
10. Aparat Bosh Battery tester – Buc 1

Sedintele de licitatie publica vor avea loc saptamanal. Prima sedinta de licitatie publica va avea loc in data de 06.09.2023 ora 12:00 iar in cazul in care bunul nu va fi valorificat, urmatoarele sedinte de licitatie publica vor avea loc in data de 13.09.2023, 20.09.2023, 27.09.2023 la sediul de corespondenta al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Unirii nr. 33, bloc A2, scara 2, et. 5, ap. 39, Sector 3.
Garantia de participare la licitatie publica este de 10% din pretul de pornire al bunului pentru care se liciteaza se achita in contul de lichidare nr. IBAN RO28 PIRB 4202 7558 4000 1000 deschis la First Bank pe seama debitoarei.
Regulamentul de valorificare se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar. Pretul Regulamentului de valorificare este in valoare de 300 lei exclusiv TVA si se achita prin virament bancar pe seama lichidatorului judiciar in contul nr. RO50BREL0002001603730100 deschis la Libra Bank.
Pentru participarea la licitatie publica cei interesati vor depune pana cel tarziu cu 24 de ore anterior zilei si orei stabilite pentru licitatie la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.ul Unirii nr. 33, bloc A2, scara 2, et. 5, ap. 39, Sector 3, cererea de cumparare precum si dovada achitarii Caietului de sarcini, dovada achitarii garantiei de participare in cuantum de 10% din pretul de pornire al licitatiei publice precum si dovada indeplinirii conditiilor cerute prin Regulamentul de valorificare. Informatii suplimentare se pot obtine la telefonul 0758.110.233 sau insolventa@acdascal.ro.