PUBLICATIE DE VANZARE BUNURI MOBILE APARTINAND SC ROMEDIL 95 CONSTRUCT SA

Uncategorized by

DASCAL INSOLVENCY SPRL, desemnata lichidator judiciar pentru S.C. ROMEDIL 95 CONSTRUCT S.A. in faliment, „ in bankruptcy”, „ en faillite” conform Hotarari intermediare nr.13094 din data de 17.12.2012 anunta vanzarea prin licitatie publica si/sau prin negociere directa a urmatoarelor active apartinand societatii debitoare:
1. Autoturism marca BMW tipul 323i la pretul de 6.370 Lei exclusiv TVA.
Sedintele de licitatie publica cu strigare vor avea loc saptamanal, in aceeasi zi a saptamanii. Prima sedinta de licitatie publica cu strigare va avea loc in data de 03.07.2019 ora 1200 iar in caz ca nu vor exista oferte de cumparare, celelalte sedinte de licitatie publica cu strigare/negociere directa vor avea loc in data de 10.07.2019, 17.07.2019 respectiv 24.07.2019 la ora 1200 la sediul de corespondenta al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Lucian Blaga nr. 4, Et.8, Sector 3 .
Garantia de participare la licitatie publica cu strigare este de 10% din pretul de pornire al activelor pentru care se liciteaza si se achita in contul de lichidare nr RO91PIRB4214728023001000 deschis la Piraeus Bank.
Regulamentul de valorificare se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar. Pretul Regulamentului de valorificare este in valoare de 1.000 lei exclusiv TVA si se achita in numerar, pe seama lichidatoului judiciar DASCAL INSOLVENCY SPRL, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti , str. Lucian Blaga nr.4, etaj 8, Sector 3,
Participarea la licitatie va fi permisa numai dupa ce cumparatorii vor face dovada depunerii actelor prevazute la punctul 4 D din Regulament si a achitarii garantiei de participare la licitatie. Documentatia de participare la licitatie se va depune in original la sediul de corespondenta al lichidatorului judiciar din Bucuresti, str.Lucian Blaga nr.4, etaj 8, Sector 3, cu 24 ore inainte de data si ora stabilita pentru licitatie.
Cei interesati vor depune pana cel tarziu cu 24 de ore inainte de data si ora stabilita la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Lucian Blaga nr.4, etaj 8, Sector 3, oferta de cumparare precum si dovada achitarii Caietului de sarcini, dovada achitarii garantiei de participare in cuantum de 10% din pretul de pornire al licitatiei publice, precum si dovada indeplinirii conditiilor cerute prin Regulamentul de valorificare.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefonul 031.405.64.93, 0728.903.583.
Publicatia de vanzare se poate vizualiza si pe site-ul acdascal.ro, unpirbucuresti.ro, licitatii-insolventa.ro