PUBLICATIE DE VANZARE BUNURI IMOBILE APARTINAND SC ROMEDIL 95 CONSTRUCT SA

Uncategorized by

DASCAL INSOLVENCY SPRL, desemnata lichidator judiciar pentru S.C. ROMEDIL 95 CONSTRUCT S.A.. in faliment, „ in bankruptcy”, „ en faillite” conform Hotarari intermediare nr.13094 din data de 17.12.2012 anunta vanzarea prin licitatie publica a proprietatii imobiliare situata in Mun.Bucuresti, Sos.Fundeni nr.111, Sector 2 compusa din: teren in suprafata totala de 590 mp(conform masuratorilor cadastrale si actelor de proprietate) sau de 518 mp(conform masuratorilor prin satelit pentru zona utilizata efectiv), teren cu destinatie intravilan, categoria de folosinta curti/constructii la pretul de pornire 93.470 EURO exclusiv TVA, reprezentand 65% din valoarea stabilita in Raportul de Evaluare.
Sedintele de licitatie publica cu strigare vor avea loc saptamanal, in aceeasi zi a saptamanii. Prima sedinta de licitatie publica va avea loc in data de 03.07.2019 ora 1200 iar in cazul in care proprietatea imobiliara nu este valorificata, urmatoarele sedinte de licitatie publica vor avea loc in data de 10.07.2019, 17.07.2019, respectiv 24.07.2019 la ora 1200 la sediul de corespondenta al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Lucian Blaga nr. 4, Et.8, Sector 3.
Garantia de participare la negocierea directa este de 10% din pretul de pornire al bunurilor pentru care se liciteaza si se achita in contul de lichidare nr RO91PIRB4214728023001000 deschis la FIRST BANK –Sucursala Obregia.
Regulamentul de valorificare se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar. Pretul Regulamentului de valorificare este in valoare de 3.500 lei exclusiv TVA din valoarea bunurilor asa cum reiese din Raportele de Evaluare ale acestora, acesta putand fi achitat in numerar la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Lucian Blaga nr.4, Et.8, Sector 3.
Pentru participarea la negocierea directa, cei interesati vor depune pana cel tarziu cu 24 de ore inainte de data si ora stabilita pentru sedinta de negociere directa la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Lucian Blaga nr.4, Et.8, Sector 3, oferta de cumparare precum si dovada achitarii Caietului de sarcini, dovada achitarii in numerar a garantiei de participare in cuantum de 10% din pretul de pornire al negocierii directe, precum si dovada indeplinirii conditiilor cerute prin Regulamentul de valorificare in plic sigilat si semnat pe care se inscriptioneaza: numele sau denumirea ofertantului, domiciliul respectiv sediul acestuia, numerele de telefon, fax, denumirea bunului solicitat spre cumparare si organizatorul vanzarii.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefonul 031.405.64.93, 0728.903.583.