PUBLICATIE DE VANZARE TERENURI APARTINAND SC ROMEDIL 95 CONSTRUCT SA

Uncategorized by

DASCAL INSOLVENCY SPRL, desemnata lichidator judiciar pentru S.C. ROMEDIL 95 CONSTRUCT S.A.. in faliment, „ in bankruptcy”, „ en faillite” conform Hotarari intermediare nr.13094 din data de 17.12.2012 anunta vanzarea prin licitatie publica cu strigare a urmatoarelor imobile/active apartinand societatii debitoare reprezentand 70% din valoarea stabilita in Raportul de Evaluare:
1. Teren extravilan arabil aflat in localitatea Gulia, Comuna Tartasesti, Judetul Dambovita, Tarla 58, Parcela 287/2/90, inscris in Cartea Funciara nr.288 a localitatii Gulia, fiind identificat cu Numar Cadastral 717, in suprafata de 4.990 mp la pretul de 15.718,50 Euro exclusiv TVA.
2. Teren extravilan arabil aflat in localitatea Joita, Judetul Giurgiu, inscris in Cartea Funciara nr.30107 a localitatii Joita, fiind identificat cu Numar Cadastral 117, in suprafata de 10.001 mp la pretul de 31.503,50 Euro exclusiv TVA.
3. Teren extravilan arabil aflat in localitatea Joita, Judetul Giurgiu, inscris in Cartea Funciara nr.33513 a localitatii Joita, fiind identificat cu Numar Cadastral 118, in suprafata de 10.012 mp la pretul de 31.537,80 Euro exclusiv TVA.
4. Teren extravilan arabil aflat in localitatea Joita, Judetul Giurgiu, inscris in Cartea Funciara nr.33383 a localitatii Joita, fiind identificat cu Numar Cadastral 119, in suprafata de 2.800 mp la pretul de 8.820 Euro exclusiv TVA.
Sedintele de licitatie publica cu strigare vor avea loc saptamanal, in aceeasi zi a saptamanii. Prima sedinta de licitatie publica cu strigare va avea loc in data de 03.07.2019 ora 1200 iar in caz ca nu vor exista oferte de cumparare, celelalte sedinte de licitatie publica cu strigare vor avea loc in data de 10.07.2019, 17.07.2019, respectiv 24.07.2019 la ora 1200 la sediul de corespondenta al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Lucian Blaga nr. 4, Et.8, Sector 3 .
Garantia de participare la licitatie publica este de 10% din pretul de pornire al activelor pentru care se liciteaza si se achita in contul de lichidare nr RO91PIRB4214728023001000 deschis la Piraeus Bank.
Regulamentul de valorificare se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar. Pretul Regulamentului de valorificare este in valoare de 3.500 lei exclusiv TVA si se achita in numerar, pe seama lichidatoului judiciar DASCAL INSOLVENCY SPRL, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti , str. Lucian Blaga nr.4, etaj 8, Sector 3. Participarea la licitatie va fi permisa numai dupa ce cumparatorii vor face dovada depunerii actelor prevazute la punctul 4 D din Regulament si a achitarii garantiei de participare la licitatie in cuantum de 10 % din pretul de pornire al licitatiei. Documentatia de participare la licitatie se va depune in original la sediul de corespondenta al lichidatorului judiciar din Bucuresti, str.Lucian Blaga nr.4, etaj 8, Sector 3, cu 24 ore inainte de data si ora stabilita pentru licitatie.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefonul 031.405.64.93, 0728.903.583.
Publicatia de vanzare se poate vizualiza si pe site-ul acdascal.ro, unpirbucuresti.ro, licitatii-insolventa.ro