PUBLICATIE DE VANZARE BUNURI MOBILE APARTINAND SC ROM SAFIR PLAST SRL

Uncategorized by

DASCAL INSOLVENCY SPRL, desemnata lichidator judiciar pentru S.C. ROM SAFIR PLAST. in faliment, „ in bankruptcy”, „ en faillite” conform Hotarari intermediare nr.1207 din data de 02.05.2017 anunta vanzarea prin licitatie publica si/sau prin negociere directa a bunurilor apatinand societatii debitoare respectiv a masinilor unelte, instalatii, aparatura la pretul de 137.871,28 Euro exclusiv TVA reprezentant 70% valoarea de piata stabilita in Raportul de Evaluare.
Lista cu mijloacele fixe mai sus mentionate poate fi studiata pe site-ul acdascal.ro.
Sedintele de licitatie publica cu strigare/ negociere directa vor avea loc saptamanal, in aceeasi zi a saptamanii. Prima sedinta de licitatie publica cu strigare/negociere directa va avea loc in data de 03.07.2019 ora 1500 iar in caz ca nu vor exista oferte de cumparare, celelalte sedinte de licitatie publica cu strigare/negociere directa vor avea loc in data de 10.07.2019, 17.07.2019, 24.07.2019, 31.07.2019, 07.08.2019 respectiv 14.08.2019 la ora 1500 la sediul de corespondenta al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Lucian Blaga nr. 4, Et.8, Sector 3 .
Garantia de participare la licitatie publica/negocierea directa este de 10% din pretul de pornire al activelor pentru care se liciteaza si se achita in contul de lichidare nr.RO64FNNB001101058222RO03 deschis la Credit Europe Bank.
Regulamentul de valorificare se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar. Pretul Regulamentului de valorificare este in valoare de 1.000 lei exclusiv TVA si se achita in contul de lichidare nr.RO64FNNB001101068222RO03 deschis la Credit Europe Bank.
Participarea la licitatie va fi permisa numai dupa ce cumparatorii vor face dovada depunerii actelor prevazute la punctul 4 D din Regulament si a achitarii garantiei de participare la licitatie.Documentatia de participare la licitatie se va depune in original la sediul de corespondenta al lichidatorului judiciar din Bucuresti, str.Lucian Blaga nr.4, etaj 8, Sector 3, cu 24 ore inainte de data si ora stabilita pentru licitatie.
Pentru participarea la negocierea directa, cei interesati vor depune pana cel tarziu cu 24 de ore inainte de data si ora stabilita pentru negocierea directa la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Lucian Blaga nr.4, etaj 8, Sector 3, oferta de cumparare precum si dovada achitarii Caietului de sarcini, dovada achitarii garantiei de participare in cuantum de 10% din pretul de pornire al negocierii directe, precum si dovada indeplinirii conditiilor cerute prin Regulamentul de valorificare in plic sigilat si semnat pe care se inscriptioneaza: numele sau denumirea ofertantului, domiciliul, sediul acestuia, numerele de telefon, fax, denumirea bunului solicitat spre cumparare si organizatorul vanzarii.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefonul 031.405.64.93, 0728.903.583.
Publicatia de vanzare se poate vizualiza si pe site-ul acdascal.ro, unpirbucuresti.ro, licitatii-insolventa.ro