Propunere de extindere a a perioadei de implementare a Planului de Reorganizare al SC Administratia Domeniului Public si Privat Giurgiu (ADPP Giurgiu) SA

News by

Având în vedere Planul de reorganizare votat de Adunarea Creditorilor in data de 06.07.2015 și confirmat de judecătorul sindic prin sentința nr. 358 pronunțată în data de 09.09.2015, coroborat cu dificultatile financiare ale debitoarei astfel cum acestea au fost expuse in Raportul nr.18 intocmit de administratorul judicar, apreciem că se impune extinderea perioadei de implementare a planului de reorganizare al SC Administratia Domeniului Public si Privat (ADPP) SA cu o perioada de inca 1 an conform dispozitiilor art.95 pct 4 din Legea 85/2006.
Prin adresa nr.2176 din data de 20.03.2017 administratorul special al debitoarei invedereaza ca aceasta inregistreaza dificultati majore in incasarea creantelor de la Primaria Giurgiu, suma restanta de incasat fiind in cuantum de 1.442.980 lei, precizand ca acest lucru se reflecta atat in intarzieri la plata ratei 6 din Planul de reorganizare cat si catre furnizori. Totodata ne este adus la cunostinta ca valoarea contractului cu Primaria Giurgiu se mentine la valori insuficiente, ceea ce a avut ca si consecinta ca la finalul anului 2016 societatea debitoare sa ramana cu lucrari comandate, executate dar nefacturate.
Conform planului de reorganizare au fost efectuate plati catre creditorii societatii in cuantum de 1.415.379 de lei astfel :
– Plati catre creditorii garantati in valoare de 715.379,00 lei
– Plati catre creditorii bugetari in valoare de 700.000,00 lei.
Extinderea perioadei de implementare a Planului de Reorganizare este justificata de dorinta de a plati catre creditori sumele prevazute in planul de reorganizare al societatii fara a impieta asupra desfasurarii activitatii societatii.
Prezenta propunere de extindere a Planului de Reorganizare are in vedere extinderea acestuia cu 1 (un) an la recomandarea Admistratorului judiciar si modificarea Programului de plati a creantelor de catre Administratorul special.
Situatia creantelor ramase de achitat
La acest moment sumele ramase de achitat catre creditorii societatii sunt urmatoarele :
– Creditori garantati – 3.446.922,07 lei
– Creditori bugetari – 223.440,23 lei
– Creditori chirografari – 1.200.000 lei
Situatia veniturilor si cheltuielilor precum si esalonarea platilor catre creditori in conditiile extinderii cu un an a perioadei de implementare a Planului de Reorganizare este prezentata in Anexa1.
Alaturi de veniturile obtinute din activitatea curenta, sursele de venit in vederea sustinerii propunerii extinderii planului sunt urmatoarele :
– Venituri din valorificare de echipamente care nu sunt necesare desfasurarii activitatii, 91.691,07 lei, prevazute a fi incasate in trim. 11 al planului ;
– Venituri din valorificarea de mijloace fixe si echipamente in valoare de 825.853 lei prevazute a fi incasate in trim 12 al planului ;
– Venituri din valorificarea terenurilor situate in Calea Bucuresti nr.69 si strada Caramidarii Vechi nr.70 in valoare de 110.008 lei, prevazute a fi incasate in trim.13 al planului;
– Venituri din valorificarea bunurilor aflate in custodia Primariei Giurgiu, 190.430 lei, prevazute a fi incasate in trim.14 al planului;
– Venituri din valorificarea proprietatii imobiliare situate in Aleea Fabricii de Zahar, 2.034.820,00 lei, prevazute a fi incasate in trim.15 al planului;
– Venituri din valorificarea proprietatii imobiliare situate in Aleea Plantelor nr.25, constituita din teren in suprafata de 11.230 mp si cladire in suprafata de 204 mp, inscrisa cu numarul cadastral 32154 in CF 32154 UAT Giurgiu, 363.495,00 lei, prevazute a fi incasate in trim.16 al planului.
Programul de plati si Programul de plati detaliat catre creditori rezultate din extinderea planului de reorganizare sunt prezentate in anexele 2 si 2a.
Mentionam ca, in cazul in care evolutia activitatii societatii o va permite sau in cazul valorificarii mai rapide a activelor prezentate, vor fi efectuate plati in avans ale sumelor datorate creditorilor fata de programul de plati previzionat.
Astfel, implementarea extinderii planului va avea consecinte atat pe plan economic cat si social, prin mentinerea in circuitul comercial a unei societati stabile, restructurate atat din punct de vedere operational cat si financiar, aspecte care nu pot fi neglijate de catre creditori.

Administrator Special
Sorin Ruse