Publicaţie de vânzare S.C. ROLIDO TRADING AND CONTRACTING INTERNATIONAL S.R.L.

Vanzari active by

DASCAL INSOLVENCY SPRL, desemnata lichidator judiciar pentru S.C. ROLIDO TRADING AND CONTRACTING INTERNATIONAL S.R.L. in faliment, „ in bankruptcy”, „ en faillite” conform sentintei civile nr. 10281 din data de 18.12.2015 anunta vanzarea prin negociere directa/ licitatie publica de vanzare a autoutilitarei Marca Fiat –varianta Doblo Cargo, an fabricatie 2004, aflata in patrimoniul debitoarei cu pretul de pornire al licitatiei de 3.546 lei exlusiv TVA, reprezentand 90% din valoarea stabilita in Raportul de Evaluare.
Sedintele de negociere directa/ licitatii publice de vanzare vor avea loc saptamanal, in aceeasi zi a saptamanii. Prima sedinta de negociere directa/ licitatie publica va avea loc in data de 28.02.2017 ora 15:00 iar in cazul in care ca nu va fi valorificata, urmatoarele sedinte de negociere directa/ licitatie de vanzare vor avea loc in data de 07.03.2017, 14.03.2017, 21.03.2017 respectiv 28.03.2017 la ora 15:00 la sediul de corespondenta al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Lucian Blaga nr. 4, Et.8, Sector 3 .
Garantia de participare la negocierea directa/licitatie publica de vanzare este de 10% din pretul de pornire al activelor pentru care se liciteaza si se achita in numerar, pe seama lichidatorului judiciar.
Regulamentul de valorificare se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar. Pretul Regulamentului de valorificare este in valoare de 1.000 lei exclusiv TVA, acesta putand fi achitat in numerar la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Lucian Blaga nr.4, Et.8, Sector 3 sau pe seama DASCAL INSOLVENCY SPRL in contul nr. RO98BACX0000001022086001 deschis la Unicredit Tiriac Bank-Sucursala Decebal.
Pentru participarea la negocierea directa/lictatie publica, cei interesati vor depune pana cel tarziu cu 24 de ore inainte de data si ora stabilite pentru sedinta de negociere directa/licitatie publica la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Lucian Blaga nr.4, Et.8, Sector 3, oferta de cumparare precum si dovada achitarii regulamentului de valorificare, dovada achitarii in numerar a garantiei de participare in cuantum de 10% din pretul de pornire al negocierii directe, precum si dovada indeplinirii conditiilor cerute prin Regulamentul de valorificare in plic sigilat si semnat pe care se inscriptioneaza: numele sau denumirea ofertantului, domiciliul respectiv, sediul acestuia, numerele de telefon, fax, denumirea bunului solicitat spre cumparare si organizatorul vanzarii.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefonul 031.405.64.93, 0728.903.583.