PUBLICATIE DE VANZARE S.C. SDC TRADE S.R.L.

Uncategorized by

Subscrisa DASCAL INSOLVENCY SPRL, succesoare a Cabinet Individual de Insolventa “Dascal Catalin Andrei” , desemnata lichidator judiciar pentru S.C. SDC TRADE S.R.L. in faliment, „ in bankruptcy”, „ in faillite” conform sentintei civile nr. 1140 din data de 09.05.2013 anunta vanzarea prin licitatie publica cu strigare a imobilului compus din locuinta si teren aflat in patrimoniul debitoarei cu pretul de pornire al licitatiei de 56.737, 50 EURO exclusiv TVA, reprezentatand 75% din valoarea de vanzare stabilita in Raportul de evaluare. Prima sedinta de licitatie va avea loc in data de 09.11.2016 ora 13:00 o data la doua saptamani, la sediul de corespondenta al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Lucian Blaga nr. 4, Et.8, Sector 3.
In cazul in care imobilul nu va fi adjudecat la prima sedinta de licitatie, urmatoarea sedinta de licitatie va avea loc la data de 23.11.2016. Garantia de participare este de 10% din pretul de pornire al imobilului si se achita in contul de lichidare nr. RO68PIRB4218743224001000 deschis la Piraeus Bank Sucursala Berceni. Caietul de sarcini se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar dupa achitarea contravalorii acestuia care este de 3.000 lei exclusiv TVA.
Cei interesati vor depune la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Lucian Blaga nr.4, Et.8, Sector 3, cererea de cumparare, dovada achitarii Caietului de sarcini, dovada achitarii in numerar a garantiei de participare in cuantum de 10% din pretul de pornire al licitatiei, precum si dovada indeplinirii conditiilor cerute prin Caietul de sarcini, cu cel putin 24 ore inainte de sedinta de licitatie. Informatii suplimentare se pot obtine la telefonul 031.405.64.93.