Publicaţie de vânzare S.C. AGRO SERV LAND S.R.L.

Vanzari active by

DASCAL INSOLVENCY SPRL, desemnata lichidator judiciar pentru S.C. AGRO SERV LAND S.R.L. in faliment, „ in bankruptcy”, „ en faillite” conform sentintei civile nr. 1023 din data de 09.05.2016 anunta vanzarea prin negociere directa/ licitatie publica de vanzare a bunurilor mobile aflate in patrimoniul societatii debitoare si anume: Generator de curent pentru sudura WAGT 220 HSB DC echipat cu motor Honda, Masina pentru tratarea semintelor Sembraz Sibiu, Birouri, Dulap cu vitrina, Dulap cu etajera inalta, Scaune birou, cu pretul de pornire al licitatiei/negocierii directe de 7.817,40 lei exclusiv TVA, reprezentand 90 % din valoarea stabilita prin Raportul de evaluare.
Sedintele de negociere directa/ licitatii publice de vanzare vor avea loc saptamanal, in aceeasi zi a saptamanii. Prima sedinta de negociere directa/ licitatie publica va avea loc in data de 02.03.2017 ora 13:00 iar in cazul in care ca nu vor exista oferte de cumparare, urmatoarele sedinte de negociere directa/ licitatie de vanzare vor avea loc in data de 09.03.2017, 16.03.2017, 23.03.2017 respectiv 30.03.2017 la ora 13:00 la sediul de corespondenta al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Lucian Blaga nr. 4, Et.8, Sector 3 .
Garantia de participare la negocierea directa/licitatie publica de vanzare este de 10% din pretul de pornire al activelor pentru care se liciteaza si se achita in contul de insolventa RO08PIRB1401729640002000 deschis la Piraeus Bank- Sucursala Constanta pe seama societatii debitoare.
Regulamentul de valorificare se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar. Pretul Regulamentului de valorificare este in valoare de 1.000 lei exclusiv TVA, acesta putand fi achitat in numerar la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Lucian Blaga nr.4, Et.8, Sector 3 sau pe seama DASCAL INSOLVENCY SPRL in contul nr. RO98BACX0000001022086001 deschis la Unicredit Tiriac Bank-Sucursala Decebal.
Pentru participarea la negocierea directa/lictatie publica, cei interesati vor depune pana cel tarziu cu 24 de ore inainte de data si ora stabilite pentru sedinta de negociere directa/licitatie publica la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Lucian Blaga nr.4, Et.8, Sector 3, oferta de cumparare precum si dovada achitarii regulamentului de valorificare, dovada achitarii in numerar a garantiei de participare in cuantum de 10% din pretul de pornire al negocierii directe, precum si dovada indeplinirii conditiilor cerute prin Regulamentul de valorificare in plic sigilat si semnat pe care se inscriptioneaza: numele sau denumirea ofertantului, domiciliul respectiv, sediul acestuia, numerele de telefon, fax, denumirea bunului solicitat spre cumparare si organizatorul vanzarii.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefonul 031.405.64.93, 0728.903.583.