Publicație de vânzare MAXAIR FASHION SRL

News, Vanzari active by

DASCAL INSOLVENCY SPRL, desemnat lichidator judiciar pentru S.C. MAXAIR FASHION SRL in faliment, „ in bankruptcy”, „ en faillite” prin sentintei civile nr. 1474 din data de 25.06.2020 pronunţată de Tribunalul Ilfov-Sectia Civila în dosarul nr. 3154/93/2019, anunta vanzarea prin licitatie publica cu strigare a proprietatilor imobiliare constand in:
• Imobil situat in Afumati, sos. Bucuresti-Urziceni nr. 17, tarlaua 111, parcela 425, judetul Ilfov, astfel: lot 13 – H8M13 constand in spatiu comercial in suprafata totala de 100,15 mp – 51.100 euro;
• Spatiu comercial 17 situat in Hala C si terenul aferent acestuia, situate in comuna Afumati, str. Linia de Centura nr. 17, judetul Ilfov, Complexul China Town, in suprafata de 17,48 mp – 10.290 euro;
• Spatiu comercial 325 (snack-bar2) situat in Hala C si terenul aferent acestuia, situate in comuna Afumati, sat Afumati, str. Linia de Centura nr. 17, judetul Ilfov, Complexul China Town, in suprafata utila de 19,17 mp – 10.850 euro.

Prima sedinta de licitatie va avea loc in data de 17.12.2021 ora 1200 la sediul de corespondenta al lichidatorului judiciar din Bucuresti, bd. Unirii nr. 33, bloc A2, scara 2, et.5, ap. 39, sector 3. In cazul in care proprietatile imobiliare nu vor fi valorificate la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatie vor avea loc in datele de 23.12.2021, 10.01.2022, 17.01.2022 ora 1200.
Garantia de participare la licitatie este de 10% din pretul de pornire al licitatiei pentru proprietatea imobiliara si se achita in contul de lichidare nr. RO23 PIRB 4202 7495 0600 1000, deschis la First Bank pe seama debitoarei.
Regulamentul de valorificare se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar si se achita prin virament bancar pe seama lichidatorului judiciar in contul nr. RO50BREL0002001603730100 deschis la Libra Bank.
Cei interesati vor depune la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Unirii nr.33, bloc A2, scara 2, et.5, ap. 39, sector 3, cererea de cumparare, dovada achitarii Regulamentului de valorificare, dovada achitarii garantiei de participare la licitatie in cuantum de 10% din pretul de pornire al licitatiei, precum si dovada indeplinirii conditiilor cerute prin Regulamentul de valorificare, cel tarziu cu 24 de ore inainte de data si ora sedintei de licitatie/ negociere directa.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefonul 0744545424.

Publicatia de vanzare se poate vizualiza si pe site-ul acdascal.ro, licitatii-insolventa.ro