Publicație de vânzare ALEXANDER K COM S.R.L.

News, Vanzari active by

DASCAL INSOLVENCY SPRL, desemnat lichidator judiciar pentru S.C. ALEXANDER K COM S.R.L. in faliment, „in bankruptcy”, „en faillite” conform Sentintei civile nr.9642 din data de 02.12.2015 pronuntata de catre Tribunalul Bucuresti-Sectia a VII-a Civila in dosarul nr.25108/3/2015 anunta vanzarea in bloc prin licitatie publica cu strigare a bunurilor mobile-stocuri de marfa aflate in patrimoniul debitoarei cu pretul de pornire al licitatiei de 7.000 lei exclusiv TVA. Se vor organiza sedinte de licitatii, saptamanal, in aceeasi zi a saptamanii. Prima sedinta de licitatie va avea loc in data de 15.12.2021 ora 1300 la sediul de corespondenta al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Unirii nr.33, bl.A2, sc.2, et.5, ap.39, Sector 3. In cazul in care bunurile nu vor fi valorificate, urmatoarele sedinte de licitatie vor avea loc la data de 22.12.2021, 05.01.2022, 12.01.2022 respectiv 19.01.2022 ora 1300.
Garantia de participare este de 10% din pretul de pornire al bunurilor si se achita in contul de lichidare nr. RO81PIRB4214771712001000 deschis la First Bank-Sucursala Obregia. Caietul de sarcini se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar dupa achitarea contravalorii acestuia care este de 1.000 lei exclusiv TVA. Cei interesati vor depune online cererea de cumparare, dovada achitarii Caietului de sarcini, dovada achitarii garantiei de participare la licitatie in cuantum de 10% din pretul de pornire al licitatiei, precum si dovada indeplinirii conditiilor cerute prin Caietul de sarcini, cel tarziu cu 24 de ore inainte de data si ora sedintei de licitatie. Informatii suplimentare se pot obtine la telefonul 0728.903.583.