Publicație de vânzare MATRIS METAL PLAST S.R.L.

News, Vanzari active by

Subscrisa DASCAL INSOLVENCY SPRL, desemnata lichidator judiciar pentru S.C. MATRIS METAL PLAST S.R.L. in faliment, „ in bankruptcy”, „ in faillite” conform sentintei civile nr. 4975 din data de 27.05.2015 pronuntata de catre Tribunalul Bucuresti-Sectia a VII-a Civila in dosarul nr. 38878/3/2009, anunta vanzarea prin licitatie publica cu strigare a bunurilor aflate in patrimoniul debitoarei cu pretul de pornire al licitatiei de 44.857,54 lei exclusiv TVA, reprezentand 50% din valoarea stabilita prin Raportul de evaluare. Se vor organiza sedinte de licitatii saptamanele, prima sedinta de licitatie urmand a avea loc in data 25.11.2021 de ora 12:00 la sediul de corespondenta al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Unirii nr.33, bl.A2, sc.2, et.5, ap.39, sector 3. In cazul in care bunurile nu vor fi adjudecate la prima sedinta de licitatie, urmatoarele sedinte de licitatie vor avea loc la data de 03.12.2021, 09.12.2021, respectiv 16.12.2021 ora 12:00. Garantia de participare este de 10% din pretul de pornire al bunurilor si se achita in contul de lichidare nr. RO55BRDE445SV12314174450 deschis la BRD pe seama debitoarei SC MATRIS METAL PLAST SRL. Regulamentul se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar dupa achitarea contravalorii acestuia care este de 1% din valoarea bunurilor asa cum reiese din Raportul de evaluare, acest pret neputand fi insa mai mic de 100 lei si mai mare de 1.000 lei exclusiv TVA. Cei interesati vor depune la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Unirii nr.33, bl.A2, sc.2, et.5, ap.39, sector 3, cererea de cumparare, dovada achitarii Regulamentului de valorificare, dovada achitarii garantiei de participare in cuantum de 10% din pretul de pornire al licitatiei, precum si dovada indeplinirii conditiilor cerute prin Regulamentul de valorificare, cel tarziu cu 24 de ore inainte de data si ora stabilite pentru licitatie. Informatii suplimentare se pot obtine la telefonul 0744545424.
Publicatia de vanzare se poate vizualiza si pe site-ul acdascal.ro, licitatii-insolventa.ro