Publicație de vânzare DOMINO IMPORT’S S.R.L.

News, Vanzari active by

Subscrisa DASCAL INSOLVENCY SPRL, desemnata lichidator judiciar pentru S.C. DOMINO IMPORT’S S.R.L. in faliment, „ in bankruptcy”, „ in faillite” prin Sentinta civila nr. 423 / 02.02.2021, pronunţată de Tribunal Bucuresti Secţia a VII-a Civila, în dosarul nr. 32294/3/2019, anunta vanzarea prin licitatie publica cu strigare a urmatoarelor imobile aflate in patrimoniul debitoarei:
1. Spatiu comercial nr. 73 la pretul de pornire de 12.200 euro exclusiv TVA;
2. Spatiu comercial 210 la pretul de pornire de 12.200 euro exclusiv TVA.
Cele doua spatii comerciale sunt situate in Complexul Comercial Chinatown, hala B, comuna Afumati, str. Linia de Centura nr. 17, jud. Ilfov.
Se vor organiza o serie de 4 sedinte de licitatii, prima sedinta de licitatie urmand a avea loc in data 22.11.2021 la ora 1200 la sediul de corespondenta al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Unirii nr.33, bl.A2, sc.2, et.5, ap.39, sector 3. In cazul in care imobilele nu vor fi adjudecate la prima sedinta de licitatie, urmatoarele sedinte de licitatie vor avea loc la datele de: 06.12.2021, 13.12.2021, respectiv 20.12.2021 ora 1200.
Garantia de participare la licitatie este de 10% din pretul de pornire al imobilelor si se achita in contul de lichidare nr. RO13 PIRB 4202 7517 7600 1000 deschis la FIRST BANK pe seama debitoarei S.C. DOMINO IMPORT’S S.R.L..
Regulamentul se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar dupa achitarea contravalorii acestuia 800 lei exclusiv TVA si se va achita pe seama lichidatorului judiciar DASCAL INSOLVENCY SPRL, CUI RO 33337380, in contul nr. RO50BREL0002001603730100 deschis la Libra Bank.
Cei interesati vor depune la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Unirii nr.33, bl.A2, sc.2, et.5, ap.39, sector 3, cererea de cumparare, dovada achitarii Regulamentului de valorificare, dovada achitarii garantiei de participare in cuantum de 10% din pretul de pornire al licitatiei, precum si dovada indeplinirii conditiilor cerute prin Regulamentul de valorificare, cel tarziu cu 24 de ore inainte de data si ora stabilite pentru licitatie. Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0744545424 sau email adelina.onea@acdascal.ro.