Publicație de vânzare S.C. ROMEDIL 95 CONSTRUCT S.A.

News, Vanzari active by

DASCAL INSOLVENCY SPRL, desemnata lichidator judiciar pentru S.C. ROMEDIL 95 CONSTRUCT S.A. in faliment, „ in bankruptcy”, „ en faillite” conform Incheierii de sedinta din data de 04.01.2017 anunta vanzarea prin licitatie publica si/sau prin negociere directa a urmatoarelor imobile/active apartinand societatii debitoare:
1. Teren extravilan arabil aflat in localitatea Gulia, Comuna Tartasesti, Judetul Dambovita, Tarla 58, Parcela 287/2/90, inscris in Cartea Funciara nr.288 a localitatii Gulia, fiind identificat cu Numar Cadastral 717, in suprafata de 4.990 mp la pretul de 8.982 Euro exclusiv TVA.
2. Cota indiviza de 1,68% din drumul de acces situat in sat Gulia, Comuna Tartasesti, T25, P182/2, intabulat in Cartea Funciara 977 a localitatii Tartasesti, avand nr. cadastral (272/1/1-272/2) la pretul de 1.371,20 lei exclusiv TVA.
Sedintele de licitatie publica cu strigare/ negociere directa vor avea loc saptamanal, in aceeasi zi a saptamanii. Prima sedinta de licitatie publica cu strigare/negociere directa va avea loc in data de 14.04.2022 ora 1200 iar in caz ca nu vor exista oferte de cumparare, celelalte sedinte de licitatie publica cu strigare/negociere directa vor avea loc in data de 21.04.2022, 28.04.2022 respectiv la 05.05.2022 ora 1200 la sediul de corespondenta al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Unirii nr.33, bl.A2, sc.2, et.5, ap.39, Sector 3.
Garantia de participare la licitatie publica/negocierea directa este de 10% din pretul de pornire al activelor pentru care se liciteaza si se achita in contul de lichidare nr RO91PIRB4214728023001000 deschis la FirstBank, pe seama debitoarei.
Regulamentul de valorificare se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar.
Pretul Regulamentului de valorificare pentru terenul descris la punctul 1, este in valoare de 3.500 lei exclusiv TVA iar pentru terenul descris la punctul 2 este de 42 lei exclusiv TVA si se achita in numerar, pe seama lichidatoului judiciar DASCAL INSOLVENCY SPRL, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Unirii nr.33, bl.A2, sc.2, et.5, ap.39, Sector 3, sau in contul RO50BREL0002001603730100 deschis la Libra Bank.
Participarea la licitatie va fi permisa numai dupa ce cumparatorii vor face dovada depunerii actelor prevazute la punctul 4 D din Regulament si a achitarii garantiei de participare la licitatie.Documentatia de participare la licitatie se va depune in original la sediul de corespondenta al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Unirii nr.33, bl.A2, sc.2, et.5, ap.39, Sector 3, cu 24 ore inainte de data si ora stabilita pentru licitatie.
Pentru participarea la negocierea directa, cei interesati vor depune pana cel tarziu cu 24 de ore inainte de data si ora stabilita pentru negocierea directa la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti Bd. Unirii nr.33, bl.A2, sc.2, et.5, ap.39, Sector 3, oferta de cumparare precum si dovada achitarii Caietului de sarcini, dovada achitarii garantiei de participare in cuantum de 10% din pretul de pornire al negocierii directe, precum si dovada indeplinirii conditiilor cerute prin Regulamentul de valorificare in plic sigilat si semnat pe care se inscriptioneaza: numele sau denumirea ofertantului, domiciliul, sediul acestuia, numerele de telefon, fax, denumirea bunului solicitat spre cumparare si organizatorul vanzarii.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefonul 0744545424.
Publicatia de vanzare se poate vizualiza si pe site-ul acdascal.ro, licitatii-insolventa.ro