Publicație de vânzare S.C. ROM SAFIR PLAST

News, Vanzari active by

DASCAL INSOLVENCY SPRL, desemnata lichidator judiciar pentru S.C. ROM SAFIR PLAST in faliment, „ in bankruptcy”, „ en faillite” conform Hotarari intermediare nr.1207 din data de 02.05.2017 anunta vanzarea prin licitatie publica si/sau prin negociere directa a urmatoarelor imobile/active apartinand societatii debitoare:
1. Teren arabil situat in Comuna Orlat, Judetul Sibiu, in suprafata de 3.100 mp la pretul de 5.685,75 Euro exclusiv TVA.
2. Teren arabil situat in Comuna Orlat, Judetul Sibiu, in suprafata de 1.400 mp la pretul de 2.527 Euro exclusiv TVA.
3. Teren arabil situat in Comuna Orlat, Judetul Sibiu, in suprafata de 1.300 mp la pretul de 2.400,65 Euro exclusiv TVA.
4. Teren Arabil situat in Comuna Orlat, Judetul Sibiu, in suprafata de 1.500 mp la pretul de 2.779,70 Euro exclusiv TVA.
Preturile reprezinta 60% din valoarea de evaluare a bunurilor.
Se vor organiza 5 sedinte de licitatie, saptamanal, in aceeasi zi a saptamanii.
Prima sedinta de licitatie publica va avea loc in data de 22.02.2021 ora 1400 la sediul de corespondenta al lichidatorului judiciar din Bucuresti, bd. Unirii nr. 33, bloc A2, sc. 2, et. 5, ap.39, sector 3. In cazul in care bunurile mobile nu vor fi valorificate la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatie publica vor avea loc in datele de 01.03.2021, 08.03.2021, 15.03.2021, 22.03.2021 ora 1400.
Garantia de participare la licitatie publica este de 10% din pretul de pornire al activelor pentru care se liciteaza si se achita in contul de lichidare nr.RO64FNNB001101058222RO03 deschis la Credit Europe Bank.
Regulamentul de valorificare se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar. Pretul Regulamentului de valorificare este in valoare de 4.000 lei exclusiv TVA pentru fiecare imobil si se achita in contul de lichidare nr.RO64FNNB001101058222RO03 deschis la Credit Europe Bank.
Participarea la licitatie va fi permisa numai dupa ce cumparatorii vor face dovada depunerii actelor prevazute la punctul 4 D din Regulament si a achitarii garantiei de participare la licitatie.Documentatia de participare la licitatie se va depune in original la sediul de corespondenta al lichidatorului judiciar din Bucuresti, bd. Unirii nr. 33, bloc A2, sc. 2, et. 5, ap.39, sector 3, cu 24 ore inainte de data si ora stabilita pentru licitatie.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefonul 031.407.11.71, 0728.903.583.
Publicatia de vanzare se poate vizualiza si pe site-ul acdascal.ro, licitatii-insolventa.ro