Publicație de vânzare S.C. DAFIN DECOR

News, Vanzari active by

DASCAL INSOLVENCY SPRL, desemnat lichidator judiciar pentru S.C. DAFIN DECOR in faliment, „in bankruptcy”, „ en faillite” conform Hotararii nr.3081 din data de 25.05.2017 pronuntata de catre Tribunalul Bucuresti Sectia a VII a Civila in dosarul nr.39557/3/2016, anunta vanzarea prin licitatie publica cu strigare a proprietatii imobiliare teren arabil cu o suprafata de 4.895 mp situata in extravilanul localitatii Balteni, Comuna Contesti, Judetul Dambovita avand pret de pornire 7.260 Euro exclusiv TVA, reprezentand 55% din valoarea stabilita in Raportul de Evaluare.
Prima sedinta de licitatie publica cu strigare va avea loc in data de 23.09.2021 ora 1200 la sediul de corespondenta al lichidatorului judiciar din Bucuresti, bd. Unirii nr.33, bl.A2, sc.2, et.5, ap.39, sector 3. In cazul in care proprietatea imobiliara teren arabil nu va fi valorificata la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatie publica cu strigare vor avea loc in datele de 30.09.2021, 07.10.2021, 14.10.2021 respectiv 21.10.2021 ora 1200.
Garantia de participare la licitatie publica cu strigare este de 10% din pretul de pornire al licitatiei pentru proprietatea imobiliara teren arabil si se achita in contul de lichidare nr. RO30PIRB4204780940001000 deschis la FIRST BANK pe seama debitoarei.
Regulamentul de valorificare se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar. Pretul Regulamentului de valorificare este in valoare de 1.500 lei exclusiv TVA, acesta putand fi achitat in numerar la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Unirii nr.33, bl.A2, sc.2, et.5, ap.39, sector 3.
Cei interesati vor depune la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Unirii nr.33, bl.A2, sc.2, et.5, ap.39, sector 3, cererea de cumparare, dovada achitarii Regulamentului de valorificare, dovada achitarii garantiei de participare la licitatie in cuantum de 10% din pretul de pornire al licitatiei, precum si dovada indeplinirii conditiilor cerute prin Regulamentul de valorificare, cel tarziu cu 24 de ore inainte de data si ora sedintei de licitatie publica cu strigare.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefonul 0728.903.583.
Publicatia de vanzare se poate vizualiza si pe site-ul acdascal.ro, licitatii-insolventa.ro.