Publicație de vânzare S.C. BYBLOS CONSTRUCT S.R.L.

News, Vanzari active by

DASCAL INSOLVENCY SPRL, desemnata lichidator judiciar pentru S.C. BYBLOS CONSTRUCT S.R.L. in faliment, „ in bankruptcy”, „ en faillite” conform sentintei civile nr. 5524 din data de 06.06.2013 anunta vanzarea prin licitatie publica cu strigare/negociere directa a urmatorului teren apartinand societatii debitoare: Teren intravilan Str.Drumul Bisericii nr.85, localitatea Voluntari, Judetul Ilfov, suprafata teren 320,72 mp
Pretul de pornire al licitatiei este de 10.000 Euro inclusiv TVA.
Se vor organiza sedinte de licitatie publica cu strigare/negociere directa la datele de 07.10.2021, 15.10.2021, 22.10.2021, 29.10.2021 ora 12:00 la sediul de corespondenta al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Unirii nr. 33, bloc A2, scara 2, et. 5, ap. 39, Sector 3.
Garantia de participare la licitatie publica cu strigare/negociere directa este de 10% din pretul de pornire al imobilului pentru care se liciteaza si se achita in contul de lichidare nr.RO08PIRB4218737056001000 deschis la FIRST BANK pe seama S.C. BYBLOS CONSTRUCT S.R.L.
Regulamentul de valorificare se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar. Pretul Regulamentului de valorificare este in valoare de 1.000 lei exclusiv TVA, acesta putand fi achitat in numerar la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Unirii nr. 33, bloc A2, scara 2, et. 5, ap. 39, Sector 3 sau prin virament bancar in contul RO50BREL0002001603730100 deschis la Libra Bank. Pentru participarea la licitatia publica cu strigare/negociere directa, cei interesati vor depune pana cel tarziu cu 24 de ore inainte de data si ora stabilita pentru sedinta de licitatie la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Unirii nr. 33, bloc A2, scara 2, et. 5, ap. 39, Sector 3, oferta de cumparare precum si dovada achitarii Regulamentului de valorificare, dovada achitarii garantiei de participare in cuantum de 10% din pretul de pornire al licitatiei publice, precum si dovada indeplinirii conditiilor cerute prin Regulamentul de valorificare.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefonul 031.407.11.71, 0728.903.583.