Publicație de vânzare PRODCONSULT SA

News, Vanzari active by

DASCAL INSOLVENCY SPRL, desemnat lichidator judiciar pentru S.C. PRODCONSULT SA in faliment, „ in bankruptcy”, „ en faillite” conform Incheierii de sedinta din data de 06.06.2016 pronuntata de catre Tribunalul Bucuresti Sectia a VII a Civila in dosarul nr.28015/3/2015, anunta vanzarea prin licitatie publica cu strigare a autoturismului TOYOTA COROLLA, an fabricatie 1993, numar de inmatriculare B-10-RST, serie sasiu JT172EEA0080000895 avand ca pret de pornire 339,60 lei exclusiv TVA.
Sedintele de licitatie publica cu strigare vor avea loc in data de 11.05.2022, 18.05.2022, 25.05.2022 respectiv 02.06.2022 ora 1300 la sediul de corespondenta al lichidatorului judiciar din Bucuresti, bd. Unirii nr.33, bl.A2, sc.2, et.5, ap.39, sector 3.
Garantia de participare la licitatie publica cu strigare este de 10% din pretul de pornire al licitatiei pentru proprietatea industriala si va fi achitat in contul de lichidare deschis pe seama debitoarei.
Regulamentul de valorificare se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar. Pretul Regulamentului de valorificare este in valoare de 200 lei exclusiv TVA, acesta putand fi achitat in numerar la sediul lichidatorului judiciar sau prin virament bancar pe seama lichidatorului judiciar in contul nr. RO50BREL0002001603730100 deschis la Libra Bank.
Cei interesati vor depune la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Unirii nr.33, bl.A2, sc.2, et.5, ap.39, sector 3, cererea de cumparare, dovada achitarii Regulamentului de valorificare, dovada achitarii garantiei de participare la licitatie in cuantum de 10% din pretul de pornire al licitatiei, precum si dovada indeplinirii conditiilor cerute prin Regulamentul de valorificare, cel tarziu cu 24 de ore inainte de data si ora sedintei de licitatie publica cu strigare.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefonul 0728.903.583.
Publicatia de vanzare se poate vizualiza si pe site-ul acdascal.ro, licitatii-insolventa.ro.