Publicație de vânzare OMAUM CONSTRUCT S.R.L.

News, Vanzari active by

DASCAL INSOLVENCY SPRL, desemnata lichidator judiciar pentru S.C. OMAUM CONSTRUCT S.R.L. in faliment, „ in bankruptcy”, „ en faillite” conform Hotararii nr.1232 din data de 15.03.2017 anunta vanzarea prin licitatie publica/negociere directa a urmatoarelor active apartinand societatii debitoare, reprezentand 50% din valoarea stabilita prin Raportul de evaluare:
– scaun birou director – 374,42 lei exclusiv TVA;
– comoda cu 3 sertare – 193,45 lei exclusiv TVA;
– masa intrunire –396,26 lei exclusiv TVA;
– birou mediu –193,45 lei exclusiv TVA;
– scaun birou personal – 119,80 lei exclusiv TVA.
Sedintele de licitatie publica/ negociere directa vor avea loc saptamanal, in aceeasi zi a saptamanii. Prima sedinta de licitatie publica/negociere directa va avea loc in data de 15.12.2021 ora 1300 iar in cazul in care bunurile nu vor fi valorificate, urmatoarele sedinte de licitatie publica/ negociere directa vor avea loc in data de 22.12.2021, 05.01.2022, 12.01.2022, 19.01.2022 respectiv 26.01.2022 la ora 1300 la sediul de corespondenta al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Unirii nr.33, bl.A2, sc.2, et.5, ap.39, Sector 3 .
Garantia de participare la licitatie publica/negocierea directa este de 10% din pretul de pornire al bunurilor pentru care se liciteaza si se achita in contul de lichidare nr. RO55CRDZ093A003870476001 deschis la NEXTEBANK Sucursala Unirea pe seama debitoarei.
Regulamentul de valorificare se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar. Pretul Regulamentului de valorificare este in valoare de 500 lei exclusiv TVA acesta putand fi achitat in numerar la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Lucian Blaga nr.4, Et.8, Sector 3, sau prin virament bancar pe seama lichidatorului judiciar in contul nr. RO50BREL0002001603730100 deschis la Libra Bank.
Pentru participarea la licitatie publica/negocierea directa, cei interesati vor depune pana cel tarziu cu 24 de ore inainte de data si ora stabilite pentru sedinta de negociere directa la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Unirii nr.39, bl.A2, sc.2, et.5, ap.39, Sector 3, oferta de cumparare precum si dovada achitarii Caietului de sarcini, dovada achitarii garantiei de participare in cuantum de 10% din pretul de pornire al licitatiei publice/ negocierii directe, precum si dovada indeplinirii conditiilor cerute prin Regulamentul de valorificare in plic sigilat si semnat pe care se inscriptioneaza: numele sau denumirea ofertantului, domiciliul respectiv sediul acestuia, numerele de telefon, fax, denumirea bunului solicitat spre cumparare si organizatorul vanzarii.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefonul 0728.903.583.
Publicatia de vanzare se poate vizualiza si pe site-ul acdascal.ro, licitatii-insolventa.ro