Publicație de vânzare LEE’S EUROCO SRL

News, Vanzari active by

DASCAL INSOLVENCY SPRL, desemnata lichidator judiciar pentru LEE’S EUROCO SRL in faliment, „ in bankruptcy”, „ en faillite” prin sentinta civile nr. 79 din data de 14.01.2020 anunta vanzarea prin licitatie publica a bunurilor constand in stoc de marfa – 1.328 bucati geci tip 1 si 1.016 bucati geci tip 2, avand pret de pornire 15.480 lei + TVA, reprezentand 60% din valoarea de evaluare a bunului.
Sedintele de licitatie publica vor avea loc saptamanal, in aceeasi zi a saptamanii. Prima sedinta de licitatie publica va avea loc in data de 09.06.2021 ora 12:00 iar in cazul in care bunurile nu vor fi valorificate, urmatoarele sedinte de licitatie publica vor avea loc in data de 16.06.2021 la ora 12:00 la sediul de corespondenta al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Unirii nr. 33, bloc A2, scara 2, et. 5, ap. 39, Sector 3.
Garantia de participare la licitatie publica/negocierea directa este de 10% din pretul de pornire al terenului intravilan pentru care se liciteaza se achita in contul de lichidare nr. RO73 PIRB 4202 7495 0500 1000 deschis la FIRST BANK pe seama debitoarei.
Regulamentul de valorificare se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar. Pretul Regulamentului de valorificare este in valoare de 2.500 lei exclusiv TVA si se achita prin virament bancar pe seama lichidatorului judiciar in contul nr. RO50BREL0002001603730100 deschis la Libra Bank.
Pentru participarea la licitatie publica/negocierea directa, cei interesati vor depune pana cel tarziu cu 24 de ore anterior zilei si orei stabilite pentru deschiderea plicurilor si negocierea directa la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Unirii nr. 33, bloc A2, scara 2, et. 5, ap. 39, Sector 3, oferta de cumparare precum si dovada achitarii Caietului de sarcini, dovada achitarii garantiei de participare in cuantum de 10% din pretul de pornire al licitatiei publice/negocierii directe, precum si dovada indeplinirii conditiilor cerute prin Regulamentul de valorificare in plic sigilat si semnat pe care se inscriptioneaza: numele sau denumirea ofertantului, domiciliul respectiv sediul acestuia, numerele de telefon, fax, denumirea bunului solicitat spre cumparare si organizatorul vanzarii.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefonul 031.407.11.71, 0742.31.63.00