Publicație de vânzare FORTUNA 2000 INTERNATIONAL SRL

News, Vanzari active by

DASCAL INSOLVENCY SPRL, desemnata lichidator judiciar pentru FORTUNA 2000 INTERNATIONAL SRL in faliment, „ in bankruptcy”, „ en faillite” conform Incheierii de sedinta din data de 05.02.2019 anunta vanzarea prin licitatie publica a bunului ce face obiectul valorificarii terenului intravilan, in suprafata indiviza de 74,67 mp aferenti apartamentului nr.7, dispus la mansarda blocului situat in oras Navodari, str.D17, Judetul Constanta, avand pret de pornire 1.500 Euro.
Sedintele de licitatie publica vor avea loc saptamanal, in aceeasi zi a saptamanii. Prima sedinta de licitatie publica va avea loc in data de 24.05.2022 ora 11:00 iar in cazul in care terenul intravilan nu va fi valorificat, urmatoarea sedinta de licitatie publica vor avea loc in data de 31.05.2022 la ora 11:00 la sediul de corespondenta al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Unirii nr. 33, bloc A2, scara 2, et. 5, ap. 39, Sector 3.
Garantia de participare la licitatie publica/negocierea directa este de 10% din pretul de pornire al terenului intravilan pentru care se liciteaza se achita in contul de lichidare nr. RO49PIRB4206768425001000 pe seama debitoarei.
Regulamentul de valorificare se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar. Pretul Regulamentului de valorificare este in valoare de 500 lei exclusiv TVA si se achita prin virament bancar pe seama lichidatorului judiciar in contul nr. RO50BREL0002001603730100 deschis la Libra Bank.
Pentru participarea la licitatie publica/negocierea directa, cei interesati vor depune pana cel tarziu cu 24 de ore anterior zilei si orei stabilite pentru deschiderea plicurilor si negocierea directa la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Unirii nr. 33, bloc A2, scara 2, et. 5, ap. 39, Sector 3, oferta de cumparare precum si dovada achitarii Caietului de sarcini, dovada achitarii garantiei de participare in cuantum de 10% din pretul de pornire al licitatiei publice, precum si dovada indeplinirii conditiilor cerute prin Regulamentul de valorificare in plic sigilat si semnat pe care se inscriptioneaza: numele sau denumirea ofertantului, domiciliul respectiv sediul acestuia, numerele de telefon, fax, denumirea bunului solicitat spre cumparare si organizatorul vanzarii.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefonul 031.407.11.71, 0742.31.63.00 si la adresa de email: insolventa@acdascal.ro