Publicație de vânzare ECOLACT PRODUCTION S.R.L.

News, Vanzari active by

DASCAL INSOLVENCY SPRL, desemnat lichidator judiciar pentru ECOLACT PRODUCTION S.R.L. in faliment, „in bankruptcy”, „ en faillite” conform Hotararii nr. 318/29.06.2022 pronuntata de catre Tribunalul Specializat Arges in dosarul nr. 182/1259/2021, anunta vanzarea in bloc prin licitatie publica cu strigare a urmatoarelor bunuri: SERA MULTIRAFT GOTIC 960, INSTALATIE DE INCALZIRE SERA aeroterme 12 buc (3.072 MP), INSTALATIE DE INCALZIRE sera cu registre plerimetrale si centrala termica pe combustibil solid cu cazan EKY 500 (581 kw). Pretul de pornire al licitatiei este de 65.484,18 Euro exclusiv TVA.
Sedintele de licitatie publica cu strigare vor avea loc in datele de 17.11.2022, 24.11.2022, 08.12.2022 respectiv 15.12.2022 ora 1200 la sediul de corespondenta al lichidatorului judiciar.
Garantia de participare la licitatie publica cu strigare este de 10% din pretul de pornire al licitatiei pentru proprietatea imobiliara teren arabil si se achita in contul de lichidare nr. RO56 PIRB 4202 7545 2800 1000 deschis la FIRST BANK pe seama debitoarei.
Regulamentul de valorificare se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar. Pretul Regulamentului de valorificare este in valoare de 2.000 lei exclusiv TVA, acesta putand fi achitat in numerar la sediul lichidatorului judiciar.
Cei interesati vor depune la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Unirii nr.33, bl.A2, sc.2, et.5, ap.39, sector 3, cererea de cumparare, dovada achitarii Regulamentului de valorificare, dovada achitarii garantiei de participare la licitatie in cuantum de 10% din pretul de pornire al licitatiei, precum si dovada indeplinirii conditiilor cerute prin Regulamentul de valorificare, cel tarziu cu 24 de ore inainte de data si ora sedintei de licitatie publica cu strigare.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefonul 0728.903.583.
Publicatia de vanzare se poate vizualiza si pe site-ul acdascal.ro, licitatii-insolventa.ro.