Publicație de vânzare bunuri ROM SAFIR PLAST SRL

News, Vanzari active by

DASCAL INSOLVENCY SPRL, desemnata lichidator judiciar pentru S.C. ROM SAFIR PLAST in faliment, „ in
bankruptcy”, „ en faillite” conform Hotararii intermediare nr.1207 din data de 02.05.2017 anunta vanzarea prin licitatie
publica si/sau prin negociere directa a urmatoarelor imobile/active apartinand societatii debitoare:
1. Teren arabil situat in Comuna Orlat, Judetul Sibiu, in suprafata de 3.100 mp la pretul de 5.985 Euro exclusiv TVA.
2. Teren arabil situat in Comuna Orlat, Judetul Sibiu, in suprafata de 1.400 mp la pretul de 2.660 Euro exclusiv TVA.
3. Teren arabil situat in Comuna Orlat, Judetul Sibiu, in suprafata de 1.300 mp la pretul de 2.527 Euro exclusiv TVA.
4. Teren Arabil situat in Comuna Orlat, Judetul Sibiu, in suprafata de 1.500 mp la pretul de 2.926 Euro exclusiv TVA.
Se vor organiza 5 sedinte de licitatie, saptamanal, in aceeasi zi a saptamanii.
Prima sedinta de licitatie publica va avea loc in data de 11.01.2021 ora 14 00 la sediul de corespondenta al lichidatorului
judiciar din Bucuresti, bd. Unirii nr. 33, bloc A2, sc. 2, et. 5, ap.39, sector 3. In cazul in care bunurile mobile nu vor fi
valorificate la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatie publica vor avea loc in datele de 18.01.2021, 25.01.2021,
01.02.2021, 08.02.2021 ora 14 00 .
Garantia de participare la licitatie publica este de 10% din pretul de pornire al activelor pentru care se liciteaza si se
achita in contul de lichidare nr.RO64FNNB001101058222RO03 deschis la Credit Europe Bank.
Regulamentul de valorificare se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar. Pretul Regulamentului de valorificare
este in valoare de 4.000 lei exclusiv TVA pentru fiecare imobil si se achita in contul de lichidare
nr.RO64FNNB001101058222RO03 deschis la Credit Europe Bank.
Participarea la licitatie va fi permisa numai dupa ce cumparatorii vor face dovada depunerii actelor prevazute la punctul 4
D din Regulament si a achitarii garantiei de participare la licitatie.Documentatia de participare la licitatie se va depune in
original la sediul de corespondenta al lichidatorului judiciar din Bucuresti, bd. Unirii nr. 33, bloc A2, sc. 2, et. 5, ap.39,
sector 3, cu 24 ore inainte de data si ora stabilita pentru licitatie.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefonul 031.407.11.71, 0728.903.583.
Publicatia de vanzare se poate vizualiza si pe site-ul acdascal.ro , licitatii-insolventa.ro