PUBLICATIE DE VANZARE BUNURI MOBILE SC PROD AGROCHIM LTD SRL

Uncategorized by

DASCAL INSOLVENCY SPRL, desemnata lichidator judiciar pentru S.C. PROD AGROCHIM S.R.L. in faliment, „ in bankruptcy”, „ en faillite” conform Hotararii din data de 23.06.2016 anunta vanzarea prin licitatie publica/negociere directa a urmatoarelor active apartinand societatii debitoare:
1.Semanatoare SPC 8 – 2.520 Lei exclusiv TVA;
2.Grapa disc GD 3,2, – 2.097 Lei exclusiv TVA;
3.Semanatoare SUP 29 – 1.764 Lei exclusiv TVA;
4.Tractor U650- 7.254 Lei exclusiv TVA.
Sedintele de licitatie publica/ negociere directa vor avea loc saptamanal, in aceeasi zi a saptamanii. Prima sedinta de licitatie publica/negociere directa va avea loc in data de 03.07.2019 ora 15:00 iar in cazul in care bunurile nu vor fi valorificate, urmatoarele sedinte de licitatie publica/ negociere directa vor avea loc in data de 10.07.2019, 17.07.2019, 24.07.2019, respectiv 31.07.2019 la ora 15:00 la sediul de corespondenta al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Lucian Blaga nr. 4, Et.8, Sector 3 .
Garantia de participare la licitatie publica/negocierea directa este de 10% din pretul de pornire al bunurilor pentru care se liciteaza. Regulamentul de valorificare se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar. Pretul Regulamentului de valorificare este in valoare de 500 lei exclusiv TVA, acesta putand fi achitat in numerar la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Lucian Blaga nr.4, Et.8, Sector 3, sau prin virament bancar pe seama lichidatorului judiciar in contul nr. RO50BREL0002001603730100 deschis la Libra Bank. Pentru participarea la licitatie publica/negocierea directa, cei interesati vor depune pana cel tarziu cu 24 de ore inainte de data si ora stabilite pentru sedinta de licitatie/ negociere directa la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Lucian Blaga nr.4, Et.8, Sector 3, oferta de cumparare precum si dovada achitarii Caietului de sarcini, dovada achitarii garantiei de participare in cuantum de 10% din pretul de pornire al licitatiei publice/ negocierii directe, precum si dovada indeplinirii conditiilor cerute prin Regulamentul de valorificare in plic sigilat si semnat pe care se inscriptioneaza: numele sau denumirea ofertantului, domiciliul respectiv sediul acestuia, numerele de telefon, fax, denumirea bunului solicitat spre cumparare si organizatorul vanzarii.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefonul 031.405.64.93, 0728.903.583.
Publicatia de vanzare se poate vizualiza si pe site-ul acdascal.ro, licitatii-insolventa.ro