PUBLICATIE DE VANZARE BUNURI MOBILE APARTINAND SC BUCURESTI SUD BETON SRL

Uncategorized by

DASCAL INSOLVENCY SPRL, desemnata lichidator judiciar pentru S.C. BUCURESTI SUD BETON S.R.L. in faliment, „ in bankruptcy”, „ en faillite” conform sentintei civile nr. 204 din data de 03.06.2014 anunta vanzarea prin licitatie publica/negociere directa a urmatoarelor active apartinand societatii debitoare: 2 grupuri pompare, masina de testare la compresiune, dispozitiv de testare la incovoiere, centrala termica, grup electrogen, cort industrial. Sedintele de licitatie publica/ negociere directa vor avea loc saptamanal, in aceeasi zi a saptamanii. Prima sedinta de licitatie publica/negociere directa va avea loc in data de 04.07.2019 ora 13:00 iar in cazul in care bunurile nu vor fi valorificate, urmatoarele sedinte de licitatie publica/ negociere directa vor avea loc in data de 11.07.2019, 18.07.2019, 25.07.2019, 01.08.2019, 08.08..2019, 15.08.2019, 22.08.2019 respectiv 29.08.2019 la ora 13:00 la sediul de corespondenta al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Lucian Blaga nr. 4, Et.8, Sector 3 .
Garantia de participare la licitatie publica/negocierea directa este de 10% din pretul de pornire al bunurilor pentru care se liciteaza si se achita in contul de lichidare nr. RO76BRDE441SV92042394410 deschis la BRD.
Regulamentul de valorificare se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar. Pretul Regulamentului de valorificare este in valoare de 0,3% din valoarea bunurilor asa cum reiese din Raportul de Evaluare al acestora, acest pret neputand fi insa mai mic de 200 lei si mai mare de 2.000 lei exclusiv TVA, acesta putand fi achitat in numerar la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Lucian Blaga nr.4, Et.8, Sector 3 Pentru participarea la licitatie publica/negocierea directa, cei interesati vor depune pana cel tarziu cu 24 de ore inainte de data si ora stabilite pentru sedinta de negociere directa la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Lucian Blaga nr.4, Et.8, Sector 3, oferta de cumparare precum si dovada achitarii Caietului de sarcini, dovada achitarii garantiei de participare in cuantum de 10% din pretul de pornire al licitatiei publice/ negocierii directe, precum si dovada indeplinirii conditiilor cerute prin Regulamentul de valorificare in plic sigilat si semnat pe care se inscriptioneaza: numele sau denumirea ofertantului, domiciliul respectiv sediul acestuia, numerele de telefon, fax, denumirea bunului solicitat spre cumparare si organizatorul vanzarii.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefonul 031.405.64.93, 0728.903.583.
Publicatia de vanzare se poate vizualiza si pe site-ul acdascal.ro, licitatii-insolventa.ro