Publicație de vânzare BUCURESTI SUD BETON S.R.L.

News, Vanzari active by

DASCAL INSOLVENCY SPRL, desemnata lichidator judiciar pentru S.C. BUCURESTI SUD BETON S.R.L. in faliment, „ in bankruptcy”, „ en faillite” conform sentintei civile nr. 204 din data de 03.06.2014 anunta vanzarea prin licitatie publica/negociere directa in bloc a urmatoarelor active: masina de testare la compresiune avand pret de pornire 600 euro TVA inclus, dispozitiv de testare la incovoiere avand pret de pornire 150 euro TVA inclus, grup pompare avand pret de pornire 50 euro TVA inclus, grup pompare avand pret de pornire 50 euro TVA inclus, grup electrogen avand pret de pornire 650 euro TVA inclus. Sedintele de licitatie/negociere directa vor avea loc in data de 07.07.2022, 14.07.2022, 21.07.2022 respectiv 28.07.2022 ora 1200 la sediul de corespondenta al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Unirii nr.33, bl.A2, sc.2, et.5, ap.39, Sector 3.
Garantia de participare este de 10% din pretul de pornire al bunurilor pentru care se liciteaza si se achita in contul de lichidare nr. RO76BRDE441SV92042394410 deschis la BRD.
Regulamentul de valorificare se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar. Pretul Regulamentului de valorificare este in valoare de 0,3% din valoarea bunurilor asa cum reiese din Raportul de Evaluare al acestora, acest pret neputand fi insa mai mic de 200 lei si mai mare de 2.000 lei exclusiv TVA, acesta putand fi achitat in numerar la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Unirii nr.33, bl.A2, sc.2, et.5, ap.39, Sector 3. Cei interesati vor depune la sediul lichidatorului judiciar cererea de cumparare, dovada achitarii Regulamentului de valorificare, dovada achitarii garantiei de participare la licitatie in cuantum de 10% din pretul de pornire al licitatiei, precum si dovada indeplinirii conditiilor cerute prin Regulamentul de valorificare, cel tarziu cu 24 de ore inainte de data si ora sedintei de licitatie publica cu strigare.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefonul 0728.903.583.