Publicație de vânzare BREVIX AUTO S.R.L.

News, Vanzari active by

DASCAL INSOLVENCY SPRL, desemnata lichidator judiciar pentru BREVIX AUTO S.R.L in faliment, „ in bankruptcy”, „ en faillite” hotararea intermediara nr. 680 din data de 16.02.2023 pronunţată de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII-a Civila în dosarul nr. 31684/3/2022, anunta vanzarea prin licitatie publica a bunului constand in auto marca BMW: la pretul de 13.200 euro.
Sedintele de licitatie publica vor avea loc dupa cum urmeaza: Prima sedinta de licitatie publica va avea loc in data de 04.12.2023 ora 09:30 iar in cazul in care bunul nu va fi valorificat, urmatoarele sedinte de licitatie publica vor avea loc in data de 11.12.2023, 18.12.2023, 08.01.2024 si 15.01.2024 la sediul de corespondenta al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Unirii nr. 33, bloc A2, scara 2, et. 5, ap. 39, Sector 3.
Garantia de participare la licitatie publica este de 10% din pretul de pornire al bunului pentru care se liciteaza se achita in contul de lichidare nr. RO70 PIRB 4202 7869 4900 1000 deschis la First Bank pe seama debitoarei.
Regulamentul de valorificare se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar.
Pentru participarea la licitatie publica cei interesati vor depune pana cel tarziu cu 24 de ore anterior zilei si orei stabilite pentru licitatie la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.ul Unirii nr. 33, bloc A2, scara 2, et. 5, ap. 39, Sector 3, cererea de cumparare precum si dovada achitarii regulamentului de vanzare, dovada achitarii garantiei de participare in cuantum de 10% din pretul de pornire al licitatiei publice precum si dovada indeplinirii conditiilor cerute prin Regulamentul de valorificare. Informatii suplimentare se pot obtine la telefonul 0758.110.233 sau insolventa@acdascal.ro.