Publicație de vânzare ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT GIURGIU SA

News, Vanzari active by

Subscrisa DASCAL INSOLVENCY SPRL, desemnata lichidator judiciar pentru ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT GIURGIU SA in faliment, „ in bankruptcy”, „ en faillite „ , prin Hotararea intermediara nr. 346 din data de 15.10.2019 pronuntata de catre Tribunalul Giurgiu in dosarul nr. 2291/122/2012, anunta vanzarea prin licitatie publica cu strigare a autogunoierei MAN nr. de inmatriculare GR 54 ADP avand ca pret de pornire al licitatiei suma de 15.000 lei exclusiv TVA .
Se vor organiza 2 sedinte de licitatii saptamanale, prima sedinta de licitatie urmand a avea loc in data de 22.09.2021 ora 1200 la sediul de corespondenta al lichidatorului judiciar din Bdul Unirii nr.33, bl.A2, sc.2, et.5, ap.39, sector 3. In cazul in care bunurile nu vor fi adjudecate la prima sedinta de licitatie, urmatoarea sedinta de licitatie va avea loc la data de 29.09.2021 ora 1200.
Garantia de participare la licitatie reprezinta 10% din pretul de pornire al activelor pentru care se liciteaza si se plateste in contul de lichidare nr. RO77BTRL01901202M76270XX deschis la BANCA TRANSILVANIA pe seama debitoarei ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT GIURGIU SA.
Pretul Regulamentului de valorificare este in cuantum de 2% exclusiv TVA din pretul fiecarui bun pentru care se liciteaza, acesta neputand fi mai mic de 200 lei exclusiv TVA si mai mare de 5.000 lei exclusiv TVA si se va achita pe seama lichidatorului judiciar DASCAL INSOLVENCY SPRL in contul RO50BREL0002001603730100 deschis la Libra Bank.
Cei interesati vor depune la sediul de corespondenta al lichidatorului judiciar din Bdul Unirii nr.33, bl.A2, sc.2, et.5, ap.39, sector 3, cererea de cumparare, dovada achitarii Regulamentului de valorificare, dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, precum si dovada indeplinirii conditiilor cerute prin Regulamentul de valorificare, cel tarziu cu 24 de ore inainte de data si ora sedintei de licitatie. Informatii suplimentare se pot obtine la telefonul 0728.903.583.