Publicație de vânzare ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT GIURGIU SA

News, Vanzari active by

Subscrisa DASCAL INSOLVENCY SPRL, desemnata lichidator judiciar pentru ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT GIURGIU SA in faliment, „ in bankruptcy”, „ en faillite „ , prin Hotararea intermediara nr. 346 din data de 15.10.2019 pronuntata de catre Tribunalul Giurgiu in dosarul nr. 2291/122/2012, anunta vanzarea prin licitatie publica cu strigare a urmatorului activ aflat in patrimoniul debitoarei:

I. Proprietate imobiliara
Proprietate str.Caramidarii Vechi nr.70 386,12 lei

Se vor organiza sedinte de licitatii saptamanale, prima sedinta de licitatie urmand a avea loc in data de 28.09.2023 ora 1200 la sediul lichidatorului judiciar DASCAL INSOLVENCY SPRL din Bucuresti, bulevardul Unirii nr. 33, bl. A2, sc. 2, et. 5, ap. 39, sector 3. In cazul in care bunul nu va fi adjudecat la prima sedinta de licitatie, urmatoarele sedinte de licitatie vor avea loc la urmatoarele date: 05.10.2023, 12.10.2023, 19.10.2023, 26.10.2023, ora 1200.
Garantia de participare la licitatie reprezinta 10% din pretul de pornire al bunului pentru care se liciteaza si se plateste in contul de lichidare nr. RO77BTRL01901202M76270XX deschis la BANCA TRANSILVANIA pe seama debitoarei ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT GIURGIU SA.
Pretul Regulamentului de valorificare este in cuantum de 2% exclusiv TVA din pretul bunului pentru care se liciteaza, si se va achita pe seama lichidatorului judiciar DASCAL INSOLVENCY SPRL in contul RO50BREL0002001603730100 deschis la Libra Bank.
Cei interesati vor depune la sediul debitoarei Administratiei Domeniului Public si Privat Giurgiu SA din Judetul Giurgiu, Aleea Plantelor nr.25, cererea de cumparare, dovada achitarii Regulamentului de valorificare, dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, precum si dovada indeplinirii conditiilor cerute prin Regulamentul de valorificare, cel tarziu cu 24 de ore inainte de data si ora sedintei de licitatie. Informatii suplimentare se pot obtine la telefonul 0744.545.424.