Achizitii publice

Servicii Juridice by

Intr-o evolutie permanenta a legislatiei in materia achizitiilor publice, reglementata de OUG 34/2006 – privind achizitiile publice, oferim servicii de consultanta atat la momentul elaborarii ofertelor pentru participarea la atribuirea contractelor de achizitie publica, cat si pe parcursul procedurii de atribuire prin solicitarea si/sau asistenta pentru intocmirea raspunsurilor la eventualele clarificari solicitate de autoritatea contractanta, precum si asistenta in formularea si sustinerea eventualelor contestatii in fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC).

<<Inapoi